Pomorskie IT | Scrum Master Study
325
post-template-default,single,single-post,postid-325,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Scrum Master Study

Scrum Master Study

 

Dla Kogo?

Szkolenie Scrum Master Study przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów zespołów, menedżerów oraz członków zespołów projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Mastera.

Co Ci oferujemy?

Szkolenie Scrum Master ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum Master w projektach. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat ” Scrum Master Certified” wydawanego przez ScrumStudy.

W trakcie szkolenia poruszane będą m.in. poniższe zagadnienia:

  • Podejście zwinne do zarządzania projektami – czym jest agile, podejście adaptacyjne a tradycyjne, Agile Manifesto, miejsce Scrum wśród metodyk Agile.
  • Pryncypia Scrum – zestaw podstawowych, nienaruszalnych reguł określających podejście do realizacji projektów.
  • Aspekty Scrum – najważniejsze obszary, którymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu.
  • Role Scrum – role podstawowe (core roles): Product Owner (Właściciel Produktu), Scrum Master, Scrum Team, pozostałe role (non-core roles).
  • Fazy projektu Scrumowego: inicjowanie projektu – uzasadnienie biznesowe, powoływanie zespołu projektowego, określanie zakresu – tworzenie
  • Product Backlog, priorytetyzacja wymagań; planowanie i szacowanie – planowanie wydań, rola tempa wytwarzania (velocity) w planowaniu, dobór długości sprintu, zasady monitorowania przebiegu projektu (realizacji Product Backlogu), praktyki i narzędzia w planowaniu i monitorowaniu; implementacja – osiąganie optymalnego rytmu pracy, planowanie sprintu, codzienny scrum, praktyki techniczne, monitorowanie przebiegu sprintu, zastosowanie narzędzi w realizacji sprintu; przegląd i retrospekcja – podsumowanie sprintu, odbiory i retrospektywa, zastosowanie narzędzi w zamknięciu sprintu; wydanie – przekazywanie przyrostowych produktów do wdrożenia.
  • Zagadnienia zaawansowane – skalowanie, Scrum w dużych zespołach, rozproszenie zespołu, transformacja istniejących ról projektowych do Scrum, wdrażanie Scrum w organizacji, typowe problemy i ich przezwyciężanie, Scrum w programach i portfelach projektów.

 

Uwaga: dla tego szkolenia założony jest wkład własny Uczestnika/czki w wysokości 458,04 zł. który należy wpłacić przed rozpoczęciem szkoleń na konto projektu. Ścieżka szkoleniowa w zakresie PM: Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Gdańsku nr rachunku: 50 1090 1098 0000 0001 3467 5415

Terminy: rozpoczynamy od wrzesnia 2018 r.